S K O N T A K T U J   S I Ę   Z   N A M I

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

info@fjessa.com

L  I  C  Z  B  Y

>10000

4

10

99,8%

Z A D O W O L O N Y C H

K L I E N T Ó W

K A T E G O R I E

P R O D U K T Ó W

U N I K A L N Y C H

P R O D U K T Ó W

P O Z Y T Y W N Y C H

O P I N I I

Kontakt

N A S Z A   H I S T O R I A

Misją marki Fjessa jest projektowanie produktów, które będą idealnym rozwiązaniem dla rodziców i odpowiedzią na potrzeby ich dzieci.

 

Opierając się na własnych rodzicielskich doświadczeniach, doświadczeniach rodziny, przyjaciół i znajomych, a ponadto wsłuchując się w potrzeby rodziców i opiekunów, doszliśmy do wniosku, że rodzic dzisiaj nie tylko chce tego, co najlepsze dla swoich dzieci. Pragnie również mieć świadomość dobrze zainwestowanych pieniędzy, za które nabywa określoną wartość i funkcjonalność wykraczającą poza jego wyobrażenia i budżet, który posiada.

 

Tak powstał model Fjessa Sky Comfort, wpisujący się w koncept oferowania produktów najwyższej klasy, o nowoczesnej stylistyce i wzornictwie.

Znajdź Nas:

ZOBACZ FILM

WÓZEK SPACEROWY

#FJESSA SKY COMFORT

MULTIGLOB sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w miejscowości Szemud informuje, że wprowadzony do obrotu wózek spacerowy FJESSA Sky Comfort T nie spełnia wymagań o ogólnym bezpieczeństwie produktów z uwagi na brak skutecznego systemu zapięć oraz zwolnienie i uszkodzenie zapięcia, a także odłączenie się obydwu uchwytów barierki materiału (pianki) pokrywającego zewnętrzną powierzchnię barierki. Zgłoszenie chęci oddania ww. produktu prosimy kierować pod adres mailowy: info@fjessa.com. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O Ś W I A D C Z E N I E

OK

Wszystkie prawa zastrzeżone © Multiglobgroup

Polityka prywatności