W Y S O K I E J   J A K O Ś C I   T K A N I N A

Siedzisko wykonane jest z wysokiej jakości poliestrowej tkaniny, którą cechuje wysoka odporność na działanie promieni UV, odkształcenia, a także rozciąganie się, dzięki czemu zachowuje swój kolor i kształt przez wiele sezonów.

C H I L D R E N ' S   D E C K C H A I R

The right tourist equipment is an inseparable element of a successful stay on the beach, by the lake, at a campground or under a tent – it helps you relax and have a good time. So if you are going on holiday, it is worth bringing along a comfortable folded deckchair for you and your children.

 

In the case of children’s deckchairs, weight is very important. Children’s fjessa chair, thanks to its light weight (only about 3kg) children can easily carry them to the beach – when folded, it does not take much space and is not troublesome in transport. You can also easily bring it a spontaneous walk, it will not stop you from enjoying the holiday gastronomic offer.

See, where to buy

A P P L I C A T I O N

 

 

The deckchair will be perfect in the garden, on the beach, balcony, terrace, during a trip to the lake or the sea. It will give your children a lot of joy and fun in use, as well as pride in the fact that they have their own dedicated children’s product.

 

The seat is made of high-quality polyester fabric, which is characterised by high resistance to UV rays, deformation and stretching, thanks to which it retains colour and shape for many seasons.

The deckchair has two steps of backrest inclination regulation, which takes just a few seconds to adjust. Depending on your needs, you can set a sitting position or a more comfortable semi-reclining position.

T W O - S T E P

R E G U L A T I O N

The deckchair is not painted or varnished. However, if the need arises, you can easily change its colour or coating, using agents available in DIY stores, such as stains, wood impregnates or varnishes. We recommend using products as ecological and natural as possible.

O R G A N I C   P R O D U  C T

The children’s deckchair combines the two most-wanted features – it is very light, weighs only about 3 kg and has a very stable construction. Made of suitably thick, dried slats that provide firm support of the deckchair seat.

 

Due to its functional characteristics, such as a uniform construction and even structure, beech wood is ideal for constructing functional objects, and also easily subjected to the processes of varnishing, impregnating and staining.

 

The deckchair elements are connected by means of rivets, which makes it virtually impossible to unintentionally disassemble the structure during use.

S O L I D   C O N S T R U C T I O N

Leżaczek dla dzieci łączy w sobie dwie najczęściej poszukiwane cechy – jest bardzo lekki, waży zaledwie ok. 3 kg oraz cechuje go bardzo stabilna konstrukcja. Wykonany został z odpowiednio grubych, wysuszonych listew, które zapewniają zwarte podparcie siedziska leżaczka.

Leżaczek nie jest pomalowany, ani polakierowany. Natomiast, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można z łatwością zmienić jego kolor lub powłokę, stosując dostępne w marketach budowlanych środki, takie jak bejce, impregnaty do drewna, czy też lakiery. Polecamy stosować produkty jak najbardziej ekologiczne i naturalne.

Każdy element leżaczka został starannie wyszlifowany i wyfrezowany, zaś brzegi zaokrąglone, czyniąc cały produkt idealnym i bezpiecznym dla dzieci.

S O L I D N A ,   L E K K A

K O N S T R U K C J A

P R O D U K T

E K O L O G I C Z N Y

Z A O K R Ą G L O N E

B R Z E G I

All rights reserved © Multiglobgroup

Privacy policy

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. cs